top of page
statue-justice-symbol-legal-law-concept-image.jpg

משפט מסחרי-אזרחי

למשרד ניסיון מקיף בתחום העסקאות המסחריות מכל הסוגים. בולטת במיוחד היכולת להבין את צרכיו המסחריים של הלקוח ולספק מענה כולל, תוך דגש על פתרונות יצירתיים ופרקטיים ובהתחשב בכל ההיבטים המסחריים והמשפטיים. 

lady-justice-law-library-concept.jpg

המשרד עוסק בכל סוגי העסקאות המסחריות משלב ייסוד הפעילות החדשה, לרבות טיפול בהסכמי מייסדים ובבניית המסגרת העסקית לפעילות החדשה וכן טיפול בליווי שוטף של הפעילות המסחרית במסגרת תאגידית או פרטית, לרבות הסכמים מסחריים, הפצה, סוכנויות, שיווק, מכירות וכד'. כמו כן, המשרד נותן מענה כולל לעסקאות מסחריות מורכבות בחיי התאגיד הכוללות גיוס הון, עסקאות רכישה, הקצאה, מיזוג ומכירה חלקית או מלאה. 

השילוב בין הבנה מעמיקה של האינטרסים העסקיים של הלקוח בצירוף מצוינות משפטית, הוא המאפשר למשרד להציג פתרונות ומתווים יצירתיים ולטפל בעסקאות מורכבות בהצלחה רבה. 

bottom of page